Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

LTS till High End-mässan Tack till alla som besökte oss i montern vid mässan i Stockholm i februari!

Två extrainsatta medlemsmöten i Stockholm På tisdag den 16 april blir det världspremiär för högtalaren Carlsson OA-61 från Stiftelsen Stig Carlsson. På måndag den 29 april blir det skivsläppsmöte med Jonas Karlsson som ligger bakom projektet Zyntetix. Mer information och inbjudan till dessa möten kommer!