Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Vårens möten i LTS Göteborg Se information under fliken möten/Göteborg!

Stadgerevidering I enlighet med beslut vid årsmötet den 4 mars 2017 har paragraf 1 och 2 i LTS stadgar reviderats. Se aktuella stadgar och liggande förslag till nya stadgar under fliken "om LTS".

BIS-erbjudande för LTS medlemmar Tack för inkomna beställningar! Skivorna har packats och postats och vi räknar med att de når medlemmarna i början av vecka 11. Trevlig lyssning!


Aktuellt i Ljudtekniska Sällskapet


Resa till Sweetspot hifi-mässa

2017-04-22

Vi arrangerar samåkning från Göteborg till Sweetspot hifi-mässa den 22-23 april i Jönköping och träffas och trivs. Lista för intresserade att fylla i skickas sedermera ut.


Studiebesök hos Sveriges Radio i Göteborg

2017-04-26

Jan Ardstål, Tonkraft Nordic AB, har hjälpt oss att arrangera ett studiebesök på Sveriges Radio i Göteborg. Vår guide Bengt Pettersson kommer att visa oss runt i studio, kontrollrum, redigerings- och sändningsrum. Samling utanför kl 18.00!

Tid: den 26 april kl 18.00
Plats: Sveriges Radio, Pumpgatan 2, 405 13 Göteborg