Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Medlemsmöten i Stockholm Höstens och vårens mötesdatum i Stockholm är nu fastställda. Se under fliken möten/Stockholm!


Aktuellt i Ljudtekniska Sällskapet


Om samspelet mellan ljudtekniken och musiken

2019-09-19

Ljudtekniska Sällskapets ordförande Claes Wettebrandt har de senaste åren intresserat sig för samspelet mellan ljudteknik och musiken som konstart – dels hur ljudnivåkriget försämrar den tekniska ljudkvaliteten, dels hur det förvränger och mer eller mindre förstör det musikaliska uttrycket. Han har bland annat funnit att växelspelet mellan missbrukad inspelningsteknik och mastering respektive hur man skapar musik och spelar och sjunger leder till att det ur vissa perspektiv spelas och sjungs allt sämre. Claes berättar vid höstens första medlemsmöte i LTS Stockholm om detta högintressanta och aktuella ämne som han också har berört i Musik & Ljudteknik. Musikexempel utlovas!
 
Tid: torsdagen den 19 september kl 19.00-22.00
Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm
 
Kaffe serveras. Varmt välkommen! 
 
Mötessektionen i LTS Stockholm