Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Årsmöte LTS årsmöte 2017 hålls i enlighet med kallelse i Musik & Ljudteknik den 4 mars kl 14.00.

Stadgerevidering I enlighet med diskussioner vid tidigare årsmöten presenterar styrelsen förslag till nya stadgar för Ljudtekniska Sällskapet inför årsmötet den 4 mars. Se förslag under fliken "om LTS"!

Musiken som spelades Spellistor från medlemsmötena i Stockholm den 12 och 19 januari finns under fliken musik/spellistor.

BIS-erbjudande för LTS medlemmar Tack för inkomna beställningar! Vi har hämtat skivorna hos BIS och levererar till de medlemmar som inte önskar hämta sina skivor vid årsmötet.