Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

LTS till High End-mässan Tack till alla som besökte oss i montern vid mässan i Stockholm i februari!

Medlemsmöten i Stockholm 2019 Vårens mötesdatum är nu bokade. Se under fliken möten/Stockholm!