Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Mötesdatum för 2016-2017 Höstens och vårens möten i Stockholm är nu bokade. Se schema under fliken möten/Stockholm!

Extramöte i januari Vid ett nyinsatt extramöte i Stockholm den 12 januari berättar BIS grundare Robert von Bahr om bolagets historia, diskuterar musik och inspelningar och bjuder på en rad musikexempel. Mer information kommer.