Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Medlemsmöten i Stockholm Höstens och vårens mötesdatum i Stockholm är nu fastställda. Se under fliken möten/Stockholm!

Musik & Ljudteknik nr 2 utkommer i slutet av juni månad. Trevlig läsning!

Trevlig sommar LTS styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar!