LTS styrelse


Claes Wettebrandt, ordförande samt tekniksektionen


Ludvig de Laval, ekonomiansvarig

Övriga ledamöter


Peter Torngren, registratorsektionen


Svante Granqvist, sekreterare samt teknikektionen


Pekka Johansson, informationsansvarig, redaktör Musik & Ljudteknik


Peter Sandqvist, tekniksektionen


Thomas Valstedt, mötessektionen


Gunnar Östlund, mötessektionen