LTS styrelse


Claes Wettebrandt, ordförande samt tekniksektionen


Peter Torngren, ekonomiansvarig

Övriga ledamöter


Ludvig de Laval, registratorsektionen


Pekka Johansson, informationsansvarig, redaktör Musik & Ljudteknik


Peter Sandqvist, tekniksektionen

Bose Sandholm, mötessektionen