LTS–Stockholm

Medlemsmöten i Stockholm

Nedanstående datum är bokade för medlemsmöten i Stockholm under hösten 2018 och våren 2019. Ytterligare möten kan tillkomma och schemat kan komma att justeras. Ta därför för vana att kontrollera mötesschemat på www.lts.a.se. Se också till att du får möteskallelser genom att sätta upp dig på föreningens e-postlista. Mötena äger rum i Östermalms Föreningsråd på Valhallavägen 148 om inte annat anges. Välkommen!

2018-09-13 Torsdag Samlingssal 6 kl 19.00-22.00
2018-10-11 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2018-11-08 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2018-12-06 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2019-01-10 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2019-02-14 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2019-03-02 Lördag  Samlingssal 1 kl 14.00-18.00 Årsmöte
2019-04-11 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00
2019-05-16 Torsdag Samlingssal 1 kl 19.00-22.00