Senaste numret av Musik & Ljudteknik:

 


Ljudtekniska Sällskapets styrelse och tekniksektion har i omgångar rapporterat om den löpande utvecklingen av föreningens testutrustning. Tekniska sektionen presenterar i årets andra nummer av medlemstidningen en apparat som så småningom ska användas vid test av effektförstärkare. Apparaten, som går under benämningen PowerSplit, pryder tidningens framsida.

Förra numrets huvudtema, kubhögtalaren OD-11 i tre varianter, har rönt intresse. Lars Bäcklund, ordförande i Stiftelsen Stig Carlsson, har inkommit med kommentarer. Själv har jag vidtagit fyra åtgärder som har medfört bättre ljudkvalitet i mina modifierade kuber.

Av en slump handlar två texter i tidningen om elektronrör. Peter Sandqvist skriver om äldre och nyare rörförstärkare medan Bertil Hellsten ägnar sina bokstäver åt ett återseende med en gammal rullbandspelare. Andra delen av Staffan Ringestens artikel om musikfiler handlar om bland annat jitter.

Jörgen Lundmark har i två nummer skrivit om Ludwig van Beethoven som förra året fyllde 250 år. Den här gången har Jörgen hittat en spännande skiva med musik av kompositörer som var samtida med Beethoven men som mer eller mindre har fallit i glömska. Även den som är mindre bevandrad i klassisk musik torde ha hört talas om pianisten Glenn Gould och dennes tolkningar av Bachs Goldbergvariationer. I tidningen recenseras inte mindre än tretton kompaktskivor med tolkningar av variationerna och andra Bach-verk.

Ljudtekniska Sällskapets årsmöte följdes i maj av föreningens första digitala medlemsmöte. Ordförande Claes Wettebrandt höll ett mycket uppskattat föredrag. Referat samt skivlista finns i tidningen.

Under en lång rad år har Musik & Ljudteknik av olika skäl tackat nej till annonsering i tidningen. Som fristående och ideell medlemstidning ser vi dock värdet av att branschaktörer når ut till potentiella musik- och teknikkonsumenter. Ett nytt inslag I tidningen är branschnyheter som hämtats ur redaktionens e-postlåda. I mån av utrymme publicerar vi, utan att bedöma eventuella musikaliska eller tekniska kvaliteter, notiser som kanske kan inspirera medlemmar att botanisera vidare i butiker eller på nätet.

Allt har en ände även om korven har två. Tidsbrist gör att jag skönjer ett slut på mitt chefredaktörskap för Musik & Ljudteknik. Förvärvsarbete och andra åtaganden gör att jag inte hinner lägga ned så mycket tid som jag skulle önska och som krävs för att producera tidningen med hänsyn till både kvalitet och utgivningsschema. Jag har suttit i Ljudtekniska Sällskapets styrelse i fler år än jag kan räkna och sedan 2010 varit redaktör för medlemstidningen. Det har mestadels varit ett stort nöje. Jag är stolt över att ha fått ordning på utgivning och språkkorrektur samt, i samarbete med styrelsekollegorna, moderniserat tidningens utseende. Utgivningen av Adolphson & Falk-skivan och de många medlemskontakterna vid mässor och via mejl är andra höjdpunkter under åren som har gått. Jag har i stor utsträckning drivits av mitt intresse för god ljudkvalitet i allmänhet och kompaktskivan i synnerhet. Det, tillsammans med ett aldrig sinande intresse för den goda musiken och de goda utgivningarna, tar jag med mig när jag nu inleder en dialog med ordförande Claes och den övriga styrelsen om att från och med kommande årsmöte ta en paus från förtroendeuppdrag i föreningen.

Jag önskar alla läsare mycket nöje med Musik & Ljudteknik nummer 2. Material till nr 3 2021 ska vara redaktionen tillhanda senast den 20 september.

Pekka Johansson