Senaste numret av Musik & Ljudteknik

MoLt omslag

Musik & Ljudteknik nr 1 2019

 

Det nya året startade för Ljudtekniska Sällskapets räkning med en sjusärdeles trevlig hifi-mässa i Stockholm i mitten av februari. High End-mässan, eller Sheraton-mässan som många fortfarande säger av gammal vana trots att den numera upptar flera mässlokaler, har kommit att bli ett efterlängtat tillfälle att träffa gamla och nya medlemmar från hela landet. Årets mässa var inget undantag.

 

I förra numrets ledare omtalades en ambition att börja titta på de multiformatspelare som står till buds när det nya 4K-formatet, även kallat Ultra HD, nu har gjort entré. Vi startar redan i årets första tidning med att bekanta oss med ett par spelare från Sony. Vi hade nämligen tillgång till både förra genera-tionens toppmodell utan 4K-avspelning och en av årets spelare som klarar de flesta skivor som en ljud- och bilddiskofil kan önska sig. Dock visar det sig att de nya spelarna saknar några av de funktioner som vi har vant oss vid genom åren. Genom att betala extra kan man dock få den bekvämlighet som många gärna vill ha i sitt musik- och biorum. Att vi tittar, mäter och lyssnar även på förra generationens topp-modell, som i dag är utgången, hänger samman med att den dels delar samma tekniska plattform som årets spelare, dels har ett analogt ljudkort som är snarlikt årets lyxmodell i ES-serien.

Att ljudapparater hinner försvinna ur produktion innan vi skriver om dem är för övrigt något som vi försöker undvika. Ibland är dock modellbytestakten hisnande och ibland kan det finnas tekniska, estetiska och andra skäl att testa även utgångna modeller. Så var fallet med den tidigare artikelserien om klassiska cd-spelare och så är fallet med den kombinerade D/A-omvandlaren, försteget och hörlursförstärkaren från amerikanska Grace som vi skriver om i den här tidningen. Det är i det här sammanhanget värt att påminna om att Ljudtekniska Sällskapet är en fristående medlemsorganisation som uteslutande bygger på ideellt arbete. Vi bestämmer med andra ord själva vad vi vill bevaka och när vi gör det. Det är också skälet till att vi inte nödvändigtvis behöver följa de trender som råder i branschen, utan hela tiden kan ha som främsta ambition att hitta den objektivt bästa utrustningen för ljudåtergivning.

Ljudtekniska Sällskapet har helt stadgeenligt hållit årsmöte. Det skedde i vanlig ordning i början av mars och det hela var, såvitt jag förstår, en stillsam tillställning. Jag missade nämligen mötet på grund av utlandsresa men har senare tagit del av protokollet. Det kan också alla andra som slår upp sidorna 49-50 i den här tidningen göra. Årsmötet och två förkylningar förklarar också att årets första tidning kommer någon vecka senare än vanligt.

Låt mig också i dessa inledande rader, som i vanlig ordning skrivs alldeles innan tidningen skickas för slutlig sammanställning och tryck, tipsa om en relativt ny webbsajt som verkar vara både ambitiös och seriös. Det är sidan www.audiosciencereview.com som med samma vetenskapliga nit som LTS mäter på framför allt digital/analog-omvandlare. Hittills har man hunnit med ett 30-tal modeller och de presenteras utförligt och emellanåt också i jämförande grafer. Vi tittar ibland på mätningar i andra publikationer för att bilda oss en uppfattning om det är meningsfullt att testa apparater i LTS regi. Audio Science Review framstår som en pålitlig källa.

Mycket nöje med nummer 1 2019! Material till nr 2 ska vara redaktionen tillhanda den 20 maj. Tidningen utkommer enligt planerna inför midsommar.

 

Pekka Johansson