Senaste numret av Musik & Ljudteknik

MoLt omslag

Musik & Ljudteknik nr 4 2019

Datorstödd musiklyssning är något av en vattendelare i hifi-världen. Vissa entusiaster tycks mena att det är den bästa uppfinningen sedan skivat bröd medan andra håller hårt i sina fysiska skivsamlingar. Ljudtekniska Sällskapet hörsammar nu önskemål från medlemmar och andra om att titta närmare på fenomenet datorstödd musikspelning. Två texter i den här tidningen fungerar som introduktion.

En försvårande faktor vid hårddiskavspelning och användning av strömmade musiktjänster är de många olika utgåvorna av en och samma musikproduktion. LTS ordförande Claes Wettebrandt berör relationen mellan det spelade, det inspelade och det utgivna när han återkommer med artikel nummer två om konsekvenserna av den allt mer omfattande processeringen av färdigproducerad musik. Ibland visar det sig dock att filer som inhandlas via nätet håller samma goda kvalitet som motsvarande (tidigt utgivna) cd-utgåva. Några bolag håller dessutom envist fast vid att ge ut musiken oprocesserad. Om det handlar ett brev till redaktionen från Robert von Bahr och skivbolaget BIS som du kan läsa i tidningen.

LTS har en uttalad målsättning att utveckla föreningens testverksamhet. Vi har i detta helgnummer nöjet att berätta om premiärprovningen av en ny låda för F/E-lyssning av musiksignaler från både linje- och effektförstärkare. Till det kommer en artikel om vetenskaplig testmetodik.

Ljudtekniska Sällskapets medlemstidning Musik & Ljudteknik har, om man inkluderar dess föregångare, utkommit sedan 1959. Tidningen är föreningens främsta kanal till medlemmarna och en stark profilprodukt i en tid då många organisationer övergår till webbaserad publicering. Vi fortsätter att producera tidningen som vi och våra föregångare har gjort i 60 år men också i LTS blåser förändringens vindar. Styrelsen har påbörjat ett länge planerat projekt att skanna äldre tidningar för att så småningom kunna tillgängliggöra dem i filformat. Exakt när och under vilka former det ska ske är ännu inte fastlagt.

Lagring, försäljning och distribution av äldre nummer av Musik & Ljudteknik ställer allt större krav. Efter att ha funnits på en rad adresser under de senaste åren är tidningslagret åter hemlöst. Vissa nummer är helt slutsålda och beställda tidningar har inte kunnat levereras. Allt detta innebär att vi tills vidare nödgas att ställa in postdistributionen av äldre fysiska tidningar och uteslutande tillhandahålla dem vid mässor och liknande. Den som löser medlemskap i Ljudtekniska Sällskapet under verksamhetsåret får förstås årets redan utgivna tidningar retroaktivt. I sammanhanget vill jag uppmana alla medlemmar att betala avgiften för 2020 så skyndsamt som möjligt för att vi ska slippa extrautskick som medför arbete och kostnader. Du som är medlem ska ha fått ett inbetalningskort från Föreningshuset AB.

För många innebär årets helger sällsynt goda möjligheter till lång och sammanhängande ledighet. Att dra sig undan, katalogisera skivor (fysiskt eller i datorn) och upptäcka musik i allehanda genrer är för många musikvänner den ultimata formen av avkoppling. Själv har jag förberett mig så gott jag har hunnit. Nya skivförvaringsmöjligheter har ordnats, hifi-apparater har införskaffats medan andra har fått nya hem och, framför allt, massor av spännande musik ska spelas. När detta skrivs har jag nyss kommit hem från tre dagars vistelse i Madrid där skivutbudet var en stor och positiv överraskning. Jag hoppas att så många LTS-medlemmar som möjligt tar chansen att vila och lyssna på musik – och kanske läsa Selma-pristagaren Arne Wickanders bok om punkmusikvågen som recenseras i tidningen.

High End-mässan i Stockholm den 8-9 februari och LTS årsmöte den 14 mars – se kallelse i tidningen – kan redan nu bokas in i almanackan. Trevliga helger och mycket nöje med Musik & Ljudteknik nummer 4! Material till nr 1 2020 ska vara redaktionen tillhanda senast den 20 februari.

Pekka Johansson