Kontakta LTS

Ljudtekniska Sällskapet

Box 24141

104 51 Stockholm

Nedan finns möjlighet till kontakt via e-post till olika kontaktpersoner i LTS. Välj noga vem du ska kontakta och undvik att skicka samma fråga till flera personer. Om du redan är medlem, uppge ditt medlemsnummer som finns på baksidan av medlemstidningen.

Tidningsfrågor

Utebliven MoLt
Efterbeställning av tidigare nummer
Redaktion: Om du vill skriva i eller har tankar om medlemstidningen MoLt
Musikredaktionen

Frågor om ditt medlemskap

Registrator

E-postlista för medlemsmöten

Registrator kan se till att du får påminnelser om medlemsmöten via e-post

Teknikfrågor

Frågor till tekniksektionen

Lokalsektioner/medlemsmöten

LTS Stockholm - möten
LTS Göteborg
LTS Malmö
LTS Umeå