LTS–Göteborg

Medlemsmöten i LTS Göteborg våren 2017

Sweetspot hifi-mässa den 22-23 april i Jönköping. Vi arrangerar samåkning och träffas och trivs. Lista för intresserade att fylla i skickas sedermera ut.

Studiebesök på Sveriges Radio den 26 april kl 18.00. Jan Ardstål, Tonkraft Nordic AB, har hjälpt oss att ordna ett studiebesök på Sveriges Radio i Göteborg. Mer information kommer inom kort!

Medlemsmöte den 30 mars kl 17.00. Jan Ardstål på Tonkraft demonstrerar Legacy DSP och sedan diskuterar vi mätningar, kurvor och digital såväl som fysisk rumskorrektion. Konstruktören bakom Legacy medverkar.