Här finns handlingar inför årsmöte den 6 mars 2021.

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Budget och utfall 2020

Resultat 2020 kalkylark

Verksamhetsplan och budget för 2021