Här finns handlingar inför årsmöte den 6 mars 2021.

Verksamhetsberättelse för 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Budget och utfall 2020

Budget för 2021