Här finns handlingar till årsmötet den 14 mars 2020 

Verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Budget för 2020

Styrelsens förslag till stadgeändring